Sjaapsteek en sjpiénsjtuk in de Sibbergroeve

door Jac Diederen Een van de meest bewerkelijke activiteiten bij het winnen van de mergelblokken in de Sibbergroeve was en is ook nu nog het uitzagen van het eerste mergelblok uit het werkfront. Omdat de achterkant van het eerste blok onbereikbaar is om de steen ook daar los te zagen hebben de blokbrekers in de …

Meer lezen over Sjaapsteek en sjpiénsjtuk in de Sibbergroeve

Hier is de Oude Vaert

door Jac Diederen Ergens loopt een dalende lage duistere gang in zuidelijke richting vast op een instorting. Er staat op de met een grijs patina bedekte muur ingekerft: "hijer is de oude vaert 1794 den 21 juli". Het is een oude verbindingsweg en het is deze Oude Vaert die daar met onbekende bestemming in het …

Meer lezen over Hier is de Oude Vaert

De boekhoudingen van de mergeltransporteurs in de 19e en de 20e eeuw

door Jac Diederen Overal in de Sibbergroeve zien we de aantekeningen en boekhoudingen van de vervoerders over de aantallen mergelblokken die ze vanuit de groeve naar buiten getransporteerd hebben. De wijze van noteren is in de loop de eeuwen veranderd. Eerder in de geschiedenis zoals in de 18e eeuw werd aan de bovenkant van een …

Meer lezen over De boekhoudingen van de mergeltransporteurs in de 19e en de 20e eeuw

Uitgelicht

Het landschap van de onderaardse mergelgroeven

door Jac Diederen Door de eeuwenlange onderaardse winning van bouwsteen is er in de ondergrond ruimte ontstaan waarvan de vorm direkt bepaald werd door de ontginnings activiteiten van de steendelvers. Door het ontginnen van een voor de winning in aanmerking komende mergellaag is men vaak honderden meters, soms kilometers, in horizontale richting de berg ingedrongen. …

Meer lezen over Het landschap van de onderaardse mergelgroeven

De strafpijpen van de Sibbergroeve

door Jac Diederen De blokbrekers in de Sibbergroeve hebben niet altijd ongestoord mergel uit de berg kunnen winnen. De ondergrondse mergelwinning heeft regelmatig plaatselijk problemen ondervonden door oorzaken van geologische aard, want mergel wingebieden zijn regelmatig onderbroken door verticale breukvlakken of z n storingen welke ooit gevormd zijn door bewegingen van de aardkorst. Zo’n storing …

Meer lezen over De strafpijpen van de Sibbergroeve

Zij roepen om barmhartigheid

door Jacques Diederen Alleen enkele inscripties, hier en daar op de muren van de ondergrondse mergelgroeven neergeschreven herinneren aan de moeilijkheden welke de blokbrekers in de loop der eeuwen ondervonden hebben bij hun werkzaamheden.In het gangenstelsel onder het dorp Sibbe hebben, te oordelen naar de opschriften, de blokbrekers Daniel Prevoo en Johannus Staermans vooral in …

Meer lezen over Zij roepen om barmhartigheid

Essers, de grotmeter van de Sibbergroeve

door Jacques Diederen. Vooral de instortingen in de vijftiger jaren in de groeven van Zichen-Zussen-Bolder (B) hebben de Gemeente Valkenburg. de Provincie en het Staatstoezicht op de Mijnen doen besluiten om door middel van opmetingen een aantal onderaardse groeven te lokaliseren onder woonkernen van de gemeente Valkenburg. Natuurlijk waren er in het verleden opmetingen verricht in …

Meer lezen over Essers, de grotmeter van de Sibbergroeve