steenzaag opzetzaag mergelbeitel stootijzer

Sibber blokbrekersgereedschap uit de periode 1890 – 1950

  Inleiding Het winnen (brèèke) en in mindere mate het afwerken van mergelsteen uit een ondergrondse mergelgroeve is het vakgebied van de blokbreker. Voor de komst van machines en harde staalsoorten en met name het gebruik van carborundum en diamanten, werden eenvoudige door de lokale smid op maat vervaardigde werktuigen gebruikt. Het blokbrekersgereedschap heeft mede …

Meer lezen over Sibber blokbrekersgereedschap uit de periode 1890 – 1950

Sjaapsteek en sjpiénsjtuk in de Sibbergroeve

door Jac Diederen Een van de meest bewerkelijke activiteiten bij het winnen van de mergelblokken in de Sibbergroeve was en is ook nu nog het uitzagen van het eerste mergelblok uit het werkfront. Omdat de achterkant van het eerste blok onbereikbaar is om de steen ook daar los te zagen hebben de blokbrekers in de …

Meer lezen over Sjaapsteek en sjpiénsjtuk in de Sibbergroeve

Het landschap van de onderaardse mergelgroeven

door Jac Diederen Door de eeuwenlange onderaardse winning van bouwsteen is er in de ondergrond ruimte ontstaan waarvan de vorm direkt bepaald werd door de ontginnings activiteiten van de steendelvers. Door het ontginnen van een voor de winning in aanmerking komende mergellaag is men vaak honderden meters, soms kilometers, in horizontale richting de berg ingedrongen. …

Meer lezen over Het landschap van de onderaardse mergelgroeven

De strafpijpen van de Sibbergroeve

door Jac Diederen De blokbrekers in de Sibbergroeve hebben niet altijd ongestoord mergel uit de berg kunnen winnen. De ondergrondse mergelwinning heeft regelmatig plaatselijk problemen ondervonden door oorzaken van geologische aard, want mergel wingebieden zijn regelmatig onderbroken door verticale breukvlakken of z n storingen welke ooit gevormd zijn door bewegingen van de aardkorst. Zo’n storing …

Meer lezen over De strafpijpen van de Sibbergroeve