De strafpijpen van de Sibbergroeve

door Jac Diederen De blokbrekers in de Sibbergroeve hebben niet altijd ongestoord mergel uit de berg kunnen winnen. De ondergrondse mergelwinning heeft regelmatig plaatselijk problemen ondervonden door oorzaken van geologische aard, want mergel wingebieden zijn regelmatig onderbroken door verticale breukvlakken of z n storingen welke ooit gevormd zijn door bewegingen van de aardkorst. Zo’n storing …

Meer lezen over De strafpijpen van de Sibbergroeve

Blök oetvare oet de berg van Suub

door Jac Diederen Wanneer de blokkar met drie of vier maatblokken vol beladen was, werd deze moeizaam door het voorgespannen paard uit de lade getrokken. Niet alleen de vracht was zwaar, maar ook de karren waren door hun forse formaat vaak moeizaam te hanteren in de bochtige gangen. De karren hadden (volgens een globale reconstructie) …

Meer lezen over Blök oetvare oet de berg van Suub

Zij roepen om barmhartigheid

door Jacques Diederen Alleen enkele inscripties, hier en daar op de muren van de ondergrondse mergelgroeven neergeschreven herinneren aan de moeilijkheden welke de blokbrekers in de loop der eeuwen ondervonden hebben bij hun werkzaamheden.In het gangenstelsel onder het dorp Sibbe hebben, te oordelen naar de opschriften, de blokbrekers Daniel Prevoo en Johannus Staermans vooral in …

Meer lezen over Zij roepen om barmhartigheid

Essers, de grotmeter van de Sibbergroeve

door Jacques Diederen. Vooral de instortingen in de vijftiger jaren in de groeven van Zichen-Zussen-Bolder (B) hebben de Gemeente Valkenburg. de Provincie en het Staatstoezicht op de Mijnen doen besluiten om door middel van opmetingen een aantal onderaardse groeven te lokaliseren onder woonkernen van de gemeente Valkenburg. Natuurlijk waren er in het verleden opmetingen verricht in …

Meer lezen over Essers, de grotmeter van de Sibbergroeve